Do współpracy zapraszamy przede wszystkim osoby otwarte na nowe wyzwania, nastawione pozytywnie do odkrywania nowych form pracy, jak biznes sieciowy, dystrybucja wielopoziomowa, czy network marketing. Wiemy, że system MLM nie jest dla każdego, dlatego poszukujemy osób posiadających określone predyspozycje, do których należą: czerpanie przyjemności z pracy z ludźmi; łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów; potrzeba budowania głębokich relacji; samodzielność i samodyscyplina – niezbędne w byciu sobie szefem. 


Adresujemy naszą ofertę do osób poszukujących pracy elastycznej – chcących przeznaczać na nią tyle czasu, ile założyły z możliwością regulowania go w zależności od potrzeb. Działamy dla tych, którzy chcą mieć czas dla bliskich wtedy, kiedy tego potrzebują. Dla tych, którzy chcą pracować w domu, dzieląc czas na pracę z czasem na obowiązki domowe. Dla tych, którzy chcą mieć pracę, która będzie jednocześnie ich hobby, a która opierać się będzie na ich naturalnych zainteresowaniach podążających w kierunku zdrowia i zrównoważonego stylu życia. 
Wolność, Zdrowie, Pasja współpracuje i chce współpracować z ludźmi pełnymi pasji, skłonnymi do poznawania niezwykłych właściwości produktów marki Forever™ i zakochania się w nich od pierwszego użycia 😉