Jeżeli jeszcze nie znasz marki Forever Living Products™, to czas najwyższy nadrobić zaległości :). Firma istnieje na rynku od 1978 roku, co daje ponad 40 lat doświadczeń, konsekwentne zarządzanie, przemyślaną strategię biznesową, ciągle powiększającą się sieć zaangażowanych dystrybutorów i czuwających nad nimi doświadczonych liderów. Amerykańska marka stworzona przez Rexa Maughana to nie tylko całe mnóstwo innowacyjnych produktów do zastosowania w codziennym życiu, lecz również zasada pracy z nimi mająca na celu wyeliminowanie nadużyć i nieprawidłowości często występujących w biznesie opartym na modelu tradycyjnym, np. niezasłużony awans albo degradacja. 

Innowacyjne pomysły, restrykcyjne zasady kontroli jakości, a przede wszystkim oparcie modelu biznesowego na solidnych wartościach doprowadziło do stworzenia marki globalnej, wytwarzającej rocznie setki tysięcy produktów oferowanych w sieciach dystrybucji na całym świecie. Czy wiesz, że firma Forever™ jest właścicielem własnych plantacji aloesu, zakładów produkcji oraz magazynów? Dzięki temu jest w stanie kontrolować wytwarzane przez siebie składniki na każdym etapie ich powstawania. To ważne, ponieważ oferowane przez markę produkty mają na celu wspieranie zdrowia i samopoczucia. 

Forever Living Products™ to również marka społecznie zaangażowana, wyznająca zasady zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i fair trade, o czym świadczy wielość podejmowanych przez nią inicjatyw. W 2009 r. w ramach działalności firmy powstała między innymi inicjatywa Forever Giving™ umożliwiająca wszystkim członkom społeczności Forever™ działanie na rzecz poprawy sytuacji najuboższych. Fundacja współpracuje z organizacjami charytatywnymi na całym świecie – walczy z ubóstwem, głodem, brakiem opieki medycznej, a także skutkami katastrof naturalnych.