Na świecie istnieje wiele różnych modeli prowadzenia biznesu. Jedne wymagają korzystania z sieci sprzedaży – sklepów, w których towar jest pokazywany – inne opierają się na dystrybucji bezpośredniej, a konkretnie na prezentacji produktów w kontaktach face to face. Multi Level Marekting jest właśnie formą sprzedaży bezpośredniej, która działa w oparciu o sieci dystrybutorów prezentujących zalety swoich produktów w różnych miejscach. Co w tym wyjątkowego? Wyjątkowa jest sama forma sprzedaży, która polega w dużej mierze na kontaktach personalnych i wzajemnym zaufaniu kupującego do dystrybutora. 

Wielopoziomowość i sieciowość to dwie składowe, na których bazuje koncepcja MLM. Tworzenie własnej sieci dystrybucji przez każdego z podległych nam członków zespołu ma tu znaczenie kluczowe, ponieważ prowadzi do powstania elastycznej sieci powiązań. W jej ramach system naliczania wynagrodzeń dla każdego jest uzależniony od tego, jak rozbudowaną i wielopoziomową strukturę kontaktów zdołał stworzyć. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to równe szanse na odniesienie sukcesu dla każdego, kto zdoła połączyć wolność biznesową z odpowiedzialnością za rozwój innych członków struktury. 

Współpraca z uznaną marką globalną, oferującą wysokiej jakości produkty, ma w tym procesie nie lada znaczenie. Jako niezależny kontrahent – franczyzobiorca – korzystasz również z jej wsparcia na każdym etapie rozwoju. Pomyśl tylko, że wszelkie kwestie związane z zarządzaniem, rachunkowością i rozliczeniami, badaniami i rozwojem produktu, logistyką produkcji i transportem, pakowaniem oraz konstruowaniem planów marketingowych czy produkcją materiałów reklamowych przejmuje na siebie firma, z którą współpracujesz. Twoja codzienna praca jest zatem pozbawiona ryzyka związanego z rozwojem produktu i nie wymaga specjalnych nakładów inwestycyjnych z tym związanych.