19th Ave New York, NY 95822, USA

Cel bez planu jest tylko życzeniem

Wybór metody WYZNACZANIA CELÓW i jej konsekwentna realizacja nie należą do najłatwiejszych, ale specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy mały przegląd tych, które warto przetestować! Dziś dowiesz się, jak wyznaczać cele w sposób inteligentny, a także jak sprawić, żeby dążenie do ich realizacji było prawdziwie atrakcyjnym wyzwaniem.

 1. Ustalaj cele metodą S.M.A.R.T

Bo prawdziwy time management zaczyna się właśnie od wyznaczenia celów i świadomości tego, w jakim kierunku podążać. Technika George’a T. Dorana jest znana już od 1981 roku i sprowadza do postępowania wg kilku prostych kryteriów, wedle których Twoje cele zawsze powinny być:

 • Specific (konkretne) – z jasno określonym pożądanym skutkiem, jaki chcesz osiągnąć
 • Measurable (mierzalne) – możliwe do zmierzenia postępów w jakikolwiek sposób
 • Achievable (osiągalne) – czyli możliwe do realizacji za pomocą dostępnych zasobów
 • Relevant (istotne) – ważne Twojego punktu widzenia
 • Time-bound (określone w czasie) – z jasno wyznaczonym deadlinem

Bułka z masłem?

Ano niekoniecznie. Większość ludzi, ba! większość przedsiębiorców nie wyznacza celów w tak sensowny sposób. Tylko 10% populacji zapisuje swoje cele, bo samo ich sformułowanie, uporządkowanie, zapisanie w odpowiedniej formie wymaga wysiłku, refleksji, planowania i myślenia strategicznego. Chcesz lepiej spożytkować czas w pracy? Spróbuj spisać swoje najważniejsze cele i oddziel je od niejasnych, intuicyjnych postanowień!

Wypróbuj narzędzia:

www.dropbox.com/pl/paper – aplikacja pozwala na wyznaczanie celów projektów i umiejscawianie ich w czasie.

 1. A może bardziej przemówi do Ciebie metoda EXACT?

Jest zbliżona do SMART, ale różni się podejściem do charakterystyki celu. Rozwinięcie modelu EXACT mówi bowiem o tym, że Twoje cele powinny być:

 • Explicit (jednoznaczne) –jasno sformułowane, niepozostawiające miejsca na domysły
 • eXciting (ekscytujące) – osadzone w pozytywnym kontekście i inspirujące
 • Assessable (wymierne) – mierzalne
 • Challenging (ambitne) – powinny stanowić wyzwanie i wymagać od nas prawdziwego wysiłku
 • Time-framed (osadzone w czasie) – określone w czasie (najlepiej na 3 do 6 miesięcy).

To właśnie ekscytacja i ambitność stanowią o motywacji, dla której chcemy i podejmujemy się realizacji określonych zadań. Cel wyznaczony metodą EXACT ma być naprawdę ambitny, a nie tylko osiągalny, bo przecież zdecydowanie chętnej dążymy do tego, co nie jest łatwo mieć…

Spróbujesz?

 • Wypisz na kartce 3 cele biznesowe/osobiste na najbliższy tydzień
 • Przeczytaj każdy z nich i oceń, czy jest precyzyjnie określony (Kto? Co? Jak? Gdzie? Kiedy?)
 • Wróć do początku i sprawdź, czy każdy jest możliwy do zmierzenia (Jak?)
 • Przeczytaj swoje cele na głos – czy myśl o ich realizacji jest ekscytująca? Jeżeli nie, to stwórz im fajny pozytywny kontekst…
 • Zastanów się, czy cele, jakie sobie stawiasz, nie są zbyt proste do osiągnięcia albo z drugiej strony – wręcz niemożliwe do osiągnięcia – ustaw skalę trudności powyżej przeciętnej
 • W niedzielę oceń efekty i koniecznie zapisz wnioski!

Powodzenia!